Kontakt: 606 444 213
Zwiedzanie Stadionu Narodowego

Stadion Narodowy

„W moich snach wciąż Warszawa…” – słowa jednej z najbardziej znanych polskich piosenek zapraszają do naszej stolicy co roku tysiące turystów. Należy sobie jednakże zdawać sprawę, że istnieją w naszej stolicy miejsca, których nie da się ominąć, w trakcie wycieczki czy też...